Фермерським господарством «Нива» (керівник Гуменюк П.В.) була надана спонсорська допомога на суму : 3220,00 ( три тисячі  двісті двадцять грн 00 коп)

 


Фермерським господарством «Нива» (керівник Гуменюк П.В.) була надана спонсорська допомога на суму : 10000,00 ( десять тисяч грн 00 коп)

 

АКТИ НА ОПРИБУТКУВАННЯ СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ станом на 01.09.2017 року